Service

About Service

บริษัท เอ็ม.เอส.ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการสรรหาพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามเครื่องสำอางเป็นหลัก ดำเนินการบริการรับผลิต ออกแบบ สรรหาบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางทุกประเภท และสินค้าสำเร็จรูปด้านเครื่องสำอางทั้ง เมคอัพ สกินแคร์ และแอคเซสเซอรี่ ภายใต้การบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบ ออกแบบ ผลิต บรรจุ และบริการด้านเอกสาร และการนำเข้าด้วยระบบมาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบแบบชั้นนำถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG