Consultant

Consultant

เรามีบริการในการให้คำแนะนำและปรึกษาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยทางเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการ์ณในการให้คำแนะนำ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ โดยมีหลัก 3 ส่วน ดังนี้

บริการแนะนำในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากสินค้าเครื่องสำอางในแต่ล่ะประเภท มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องจึงมีส่วนสำคัญ นอกเหนือไปจากความสวยงามที่จะได้รับ ยังต้องคำนึงถึงการาป้องกัน อายุสินค้าที่ต้องการเก็บ และความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้ด้วย

บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ตามความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่ดี จะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถตอบโจทย์ความต้อง
การให้กับ ลูกค้าได้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งเรามีทีม R&D คอยให้การบริการ ในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สำหรับคุณ

บริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เราให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นใน สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เช่น ขวด กระปุก เป็นต้น โดยออกแบบรูปทรงพร้อมทั้งแนะนำวัสดุที่ใช้ เช่น พลาสติก แก้ว อื่นๆ และงามพิมพ์ตกแต่ง เพื่อให้เหมาะสมและสวยงาม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก เช่น กล่องชิ้น กล่องโหล เป็นต้น โดยออกแบบรูปทรงและเลือกวัสดุที่ใช้ เช่น กระดาษ พลาสติก อื่นๆ และออกแบบลวดลาย งานพิมพ์ให้สวยงาม

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG