One stop service

OEM / ODM

OEM (ONE STOP SERVICE)
OEM (ONE STOP SERVICE)

OEM (ONE STOP SERVICE)

บริการผลิต นำเข้า เครื่องสำอาง เมคอัพ ทุกชนิดตามความต้องการของลูกค้า ได้มาตรฐานสากล ISO GMP และถูกต้องการกฏหมายของกระทรวงสาธารณสุข บริการตั้งแต่พัฒนาสรรหาผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งบรรจุภัณฑ์ ผลิต นำเข้า ครบวงจร

RESEARCH & DEVELOPMENT

บริการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่นำสมัย
เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเจ้าของแบรนด์

RESEARCH & DEVELOPMENT

บริการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่นำสมัย
เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเจ้าของแบรนด์

PACKAGING DEVELOPMENT & TESTING

บริการรับผลิตสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดของลูกค้า
พร้อมทั้งบริการทดสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า

PACKAGING DESIGN

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก โลโก้ หีบห่อ กล่อง สติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด กระปุก ตลับ
แท่งปากกา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยผู้ชำนาญงานด้านการออกแบบเครื่องสำอาง และเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีคุณภาพ

PACKAGING DESIGN

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก โลโก้ หีบห่อ กล่อง สติกเกอร์บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด กระปุก ตลับ
แท่งปากกา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยผู้ชำนาญงานด้านการออกแบบเครื่องสำอาง และเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีคุณภาพ

MANUFACTURE / FILLING / PACKING

บริการผลิต นำเข้า บรรจุ เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตามความต้องการของลูกค้า

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG