Blog

นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลิปสติกแล้ว การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความโดดเด่น และเพิ่มจุดขายได้ดีอีกด้วย
 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ลิปสติกมีความหลากหลายมากขึ้นทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าลิปสติกไม่ได้มีแค่แบบแท่งที่เราคุ้นเคยอีกต่อไป โดยเนื้อของลิปสติกนั้น มีให้เลือกมากมาย เช่น ลิปสติกเนื้อครีม ฟรอสตี้ลิปสติก ลิควิคลิปสติก ลิปกลอส ทินท์ และ ลิปบาล์มหรือลิปมัน เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์สำหรับลิปสติก แบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

  1. ลิปสติกแบบแท่ง เหมาะสำหรับลิปสติกที่ขึ้นรูปทรงเป็นแท่ง เช่น ลิปบาล์ม ลิปมัน ลิปสี เป็นต้น การเลือกบรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาจากขนาดของตัวฐานใส่แท่งลิปสติก (Cup Size) เป็นหลัก
  2. ลิปสติกของเหลว เนื้อลิปลิควิด อาทิเช่น ลิปกลอส ลิปแมทลิควิด ลิปทิ้น โดยจะเลือกใช้กับขนแปรงที่เข้ากัน

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG