Blog

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางปัจจุบันมีให้เลือกอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ขวดอคิลิค กระปุกครีมขวดแก้ว ขวดสูญญากาศ ฯลฯ นอกจากความสวยงามและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

1.ความเหมาะสมทางกายภาพ
ขนาด รูปทรง ปริมาตร ส่วนประกอบ ของแข็ง ของเหลว ความข้นหนืด น้ำหนัก และความหนาแน่น เป็นรายละเอียดที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางเคมี ที่อาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ และปฏิกิริยาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากคุณสมบัติ ของกลิ่น หรือการแตกตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเก็บรักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

2.ขั้นตอนการนำไปบรรจุผลิตภัณฑ์
ต้องนำไปใช้งานได้สะดวก ประหยัดต้นทุนเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ

3.ความเหมาะสมของการใช้งาน
พิจารณาตามลักษณะการใช้งานผลิตภัณฑ์ว่า ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกหรือไม่

4.ต้นทุน
ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในลำดับต้นๆ ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อยอดขาย และต้นทุนการผลิตได้ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นอาจมีราคาสูง แต่หากสามารถสร้างแรงดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ ย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยังช่วยให้กระบวนการผลิต บรรจุสะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย ทำให้ประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้

5.ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
พิจารณาโดยนำจุดยืนของแบรนด์ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์สินค้าได้ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยในการออกแบบรูปลักษณ์สลากผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้

6.บทบัญญัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
กระปุก หรือขวดเครื่องสำอาง มีบทบัญญัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏชัดเจน คือ
6.1.กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟฟิกของผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ และต้องศึกษาการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
6.2.กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

7.การขนส่ง และระยะทางในการขนส่ง
เป็นปัจจัยในการพิจารณาความทนทาน และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การคำนึงถึงวิธีการขนส่ง เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด และต้องคำนึงถึงความทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

8.การจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่าย
รูปแบบการจัดวางสินค้าบนชั้นวาง เป็นอีกปัจจัยที่ต้องนำพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสในการขาย และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความจดจำ และความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ

9.การเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์
การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายด้วย เพื่อลดการความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต

10.ผลกระทบต่อสังคม
การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าที่ดี ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนด้วย ดังนั้นหากเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมา Recycle ได้ 100% ไม่สร้างผลผระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG