Blog

การเลือกขวดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องคำนึงเสมอว่าสิ่งที่นำมาบรรจุนั้นเป็นอะไร ลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไร

สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท “เซรั่ม” บำรุงดูแลผิว ซึ่งมีส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์เป็นกรด ประกอบกับวิตามินที่มีความเข้มข้นสูง แต่มีโมเลกุลเล็กและเบากว่าครีม ดูดซึมได้ดีกว่า เซรั่มจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงในตลาดเครื่องสำอาง

การคงประสิทธิภาพของเซรั่มในบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ ย่อมต้องเลืือกขวดที่ความพิเศษเหมาะสมเช่นกัน โดยพิจารณาเบื้องต้นดังนี้

1. ความทนทาน
ขวดเซรั่ม จะนิยมผลิตมาจากแก้ว หรือเซรามิก ให้ความแข็งแรง คงทนสูง

2. รูปลักษณ์
ขวดแก้ว หรือเซรามิก ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณืที่หรูหรา มีราคา สวยงาม และให้ความน่าเชื่อถือสูง

3. คุณลักษณะพิเศษ
ขวดแก้ว หรือเซรามิก มีความสามารถในการการรักษา และคงสภาพของเซรั่มให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ

4. อุปกรณ์เสริม
หัวปั๊มของขวด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกัน การเลือกหัวปั๊มที่มีดี จะช่วยให้ใช้งานได้ง่าย มีความคงทน โดยต้องคำนึงถึงปริมาณของเซรั่มในแต่ละการปั๊มด้วย

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG