Blog

หลายคนสงสัยว่า บรรจุภัณฑ์กระปุกครีมแบบแก้ว และแบบพลาสติกมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร และต้องเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม เรามาดูคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิดนี้กัน

คุณสมบัติกระปุกครีมแบบแก้ว

  1. ทนความร้อนสูง คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
  2. มีความโปร่งใสมาก เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการแสดงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
  3. ไม่ปฏิกิริยาเคมี กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน
  4. ป้องกันการซึมผ่านของ ก๊าช และกลิ่นได้ดี สามารถกักเก็บคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้นาน
  5. ให้ภาพลักษณ์หรูหรา มีราคา

คุณสมบัติกระปุกครีมแบบพลาสติก

  1. น้ำหนักเบา ทำให้ต้นทุนการขนส่งย้อยลง
  2. ราคาถูก มีความทนทานต่อแรงกดอัด
  3. พิมพ์สี ลวดลายบนพื้นผิวได้
  4. มีความยืดหยุ่น ขึ้นรูปง่าย
  5. Recycle ได้ 100%

SEND YOUR ENQUIRIES

DOWNLOAD CATALOG